Uw zoekacties: Films en filmfragmenten
xFilms en filmfragmenten
Zoeken in Films en filmfragmenten
Films en filmfragmenten
>
Zoektermen
 
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

64 films en filmfragmenten
sorteren op:
weergave:
 
 
Pagina: 3
thumbnail
14 fragmenten
0044 Interview met de heer W. de Groot, 2010-03-18
Datering:
2010-03-18
Nummer:
0044
Opdrachtgever:
RHC Groninger Archieven
Inhoud:
Wilke de Groot (1926) is geboren in Groningen. Als kind overleed zijn moeder en zijn vader bracht hem en zijn broer en zus naar het Groene Weeshuis aan de Oude Ebbingestraat. De Groot vertelt over het leven en de gebruiken in het weeshuis, over de verhuizing in 1933 van het weeshuis naar Villa Hilghestede aan de Verlenge Hereweg. Zijn belevenissen in de oorlog en hoe er een einde kwam aan zijn verbintenis met het weeshuis.
Thema:
Hou t was
Vorm van de bronfilm:
Video
Kleur:
Kleur
Geluid:
Ja
Starttijd:
00:00:00:00
Eindtijd:
01:15:30:00
thumbnail
18 fragmenten
0045 Interview met mevrouw G. van Dijk-Vos, 2009-03-31
Datering:
2009-03-31
Nummer:
0045
Opdrachtgever:
RHC Groninger Archieven
Inhoud:
Grietje van Dijk-Vos (1915) is geboren in Onderdendam, als dochter van een bakker. Ze heeft in haar jeugd veel meegeholpen in de bakkerij. Eerst in Onderdendam. Daarna in Mensingeweer. Ze is getrouwd met een beurtschipper uit Garnwerd. Die verkocht z'n schip en werd bodenrijder. Mevrouw hielp haar man mee met zijn werk. Daarvoor kwam ze veel in Groningen. Ze vertelt over haar werk als bodenrijdster en over het leven in Garnwerd. Op een gegeven moment werd haar man ziek en verkochten ze de vrachtauto. Mevrouw heeft vervolgens een succesvolle patatkraam gehad in Garnwerd. Tot ze om medische redenen hiermee moest ophouden. Vervolgens is ze een levensmiddelenzaak begonnen in Garnwerd die ook goed liep.
Thema:
Hou t was
Vorm van de bronfilm:
Video
Kleur:
Kleur
Geluid:
Ja
Starttijd:
00:00:00:00
Eindtijd:
01:42:37:00
thumbnail
16 fragmenten
0042 Interview met de heer J. Mulder, 2009-01-15
Datering:
2009-01-15
Nummer:
0042
Opdrachtgever:
RHC Groninger Archieven
Inhoud:
Jacob Mulder is geboren op 25 mei 1922 in Spijk in een boerengezin. Mulder is zelf ook boer geweest in Zijldijk. Eerst werkte hij voor de veredeling bij Mansholt. Ook heeft hij een soort studiereis gemaakt voor jonge boeren naar de Verenigde Staten. Dit heeft veel indruk gemaakt. Vervolgens werd Mulder in Nederland boer, eerst samen met zijn broer en vervolgens alleen in Zijldijk. Hij vertelt over de verschillende gewassen die hij heeft gehad en de stierenmesterij. De mechanisatie en ontwikkelingen in de landbouw komen aan bod, waardoor de bedrijven steeds minder personeel nodig hadden. Mulders boerderij is overgenomen door zijn dochter en schoonzoon.
Thema:
Hou t was
Vorm van de bronfilm:
Video
Kleur:
Kleur
Geluid:
Ja
Starttijd:
00:00:00:00
Eindtijd:
01:41:16:00
thumbnail
10 fragmenten
0043 Interview met mevrouw T. van Etten, 2009-12-15
Datering:
2009-12-15
Nummer:
0043
Opdrachtgever:
RHC Groninger Archieven
Inhoud:
Mevrouw van Etten (1918) is geboren in Groningen. Haar vader had het moeilijk tijdens de crisisjaren en haar moeder zat op dat moment in een inrichting. Mevrouw is van katholieke huize en toen ze verkering kreeg met een gereformeerde jongen, leverde dat problemen op. Ze koos voor de jongen en ging met hem bij een gereformeerd gezin in wonen in Groningen. Tijdens de oorlog lagen er wapens verborgen op haar kamer, terwijl haar verloofde en vrienden verzetswerk verrichtten. Haar verloofde moest op een gegeven moment onderduiken in de Achterhoek en zij ging met hem mee. Ze werkte tot dat moment in de inrichting in Wagenborgen. Later keerde ze weer terug in de stad. Tijdens de bevrijding lag ze ernstig ziek te bed.
Thema:
Hou t was
Vorm van de bronfilm:
Video
Kleur:
Kleur
Geluid:
Ja
Starttijd:
00:00:00:00
Eindtijd:
01:05:24:00
thumbnail
18 fragmenten
0041 Interview met de heer T. B. Bierema, 2009-01-21
Datering:
2009-01-21
Nummer:
0041
Opdrachtgever:
RHC Groninger Archieven
Inhoud:
Taco Broeils Bierema is geboren in 1927 in Usquert als zoon van een hereboer en Tweede Kamerlid. In 1950 nam hij de grote boerderij van zijn vader over. Bierema vertelt over de werkzaamheden in, de organisatie van en de veranderingen in het boerenleven in Noord-Groningen. Mechanisatie volgde volgens Bierema het personeelsaanbod in plaats van dat het de personeelsvraag bepaalde.
Thema:
Hou t was
Vorm van de bronfilm:
Video
Kleur:
Kleur
Geluid:
Ja
Starttijd:
00:00:00:00
Eindtijd:
01:33:27:00
thumbnail
14 fragmenten
0040 Interview met de heer B. Kingma, 2009-03-25
Datering:
2009-03-25
Nummer:
0040
Opdrachtgever:
RHC Groninger Archieven
Inhoud:
Berend Kingma, is geboren en getogen in Marum. Hij woont nog steeds in de boerderij waar zijn grootouders ook al woonden en als boer actief waren. Kingma heeft een veehouderij gehad met zijn vrouw. Daarnaast was hij ook nog politiek actief. Eerst in de CHU, later PPR en tegenwoordig PvdA. De meeste tijd nu, steekt hij in de Heemkundekring Vredewold West. Kingma is zich de geschiedenis van het landschap en de bewoners ervan terdege bewust. Ook die van zijn eigen boerderij. Kingma vertelt over het boerenleven vroeger als kind en hoe hij het zelf heeft gedaan en welke veranderingen er hebben plaatsgevonden. Tegenwoordig runnen zijn dochter en schoonzoon het boerenbedrijf. Tot slot toont Kingma in de schuur zien de indeling van vroeger.
Thema:
Hou t was
Vorm van de bronfilm:
Video
Kleur:
Kleur
Geluid:
Ja
Starttijd:
00:00:00:00
Eindtijd:
01:06:41:00
thumbnail
8 fragmenten
0039 Interview met de heer K. Pol, 2009-05-27
Datering:
2009-05-27
Nummer:
0039
Opdrachtgever:
RHC Groninger Archieven
Inhoud:
Klaas Pol, geboren in 1943, is handelaar in oud-ijzer in Wehe-den-Hoorn. Hij heeft altijd een fascinatie gehad voor oud ijzer. Vroeger handelde hij in veel meer zaken, waaronder lompen, wol en huiden van konijnen en hazen. Tegenwoordig alleen nog metalen. Hij vertelt hoe hij vroeger te werk ging en hoe het tegenwoordig er aan toe gaat. Op het eind laat Pol op zijn erf en in de schuur zien wat hij heeft. Zijn verzameling oude boerengereedschappen komt hierbij uitvoerig aan bod.
Thema:
Hou t was
Vorm van de bronfilm:
Video
Kleur:
Kleur
Geluid:
Ja
Starttijd:
00:00:00:00
Eindtijd:
00:50:53:00
thumbnail
14 fragmenten
0038 Interview met de heer Henny Zwart, 2009-04-23
Datering:
2009-04-23
Nummer:
0038
Opdrachtgever:
GAVA / RHC Groninger Archieven
Inhoud:
Interview met de heer Henny Zwart uit Zoutkamp. De heer Zwart is visser geweest en vertelt over zijn werk en leven bij de vissershaven in Zoutkamp. Op zijn veertiende begon hij met vissen bij zijn vader op de boot (een omgebouwd pleziervaartuig). Later viste hij met een eigen kotter op garnalen, sardien en tong. Aan de orde komen onder meer: de vistechnieken (kor en kuilnetten); de plekken waar gevist werd op de Waddenzee en Noordzee; de verschillende soorten vis waar op gevist werd; de verwerking van de vangsten; de verdiensten en werkomstandigheden; de veranderingen in de visserij (afsluiting Lauwerszee, vooruitgang op technisch gebied, de gewijzigde visstand); de bouw en karakteristieken van zijn vissersboot; de coöperatie van de vissers uit Zoutkamp; visserswoningen; Zoutkamper vissersfamilies; de vangst van zeemijnen. Ook vertelt de heer Zwart over het leugenbankje en in het bijbehorend gebouwtje geeft hij tekst en uitleg bij enkele historische foto's. In de haven vertelt hij over de activiteiten, indeling en bedrijvigheid op deze plek in vroeger tijden (o.a. tanen van netten).
Thema:
Hou t was
Vorm van de bronfilm:
Video
Kleur:
Kleur
Geluid:
Ja
Starttijd:
00:00:00:00
Eindtijd:
01:17:54:00
thumbnail
9 fragmenten
0037 Interview met mevrouw Tiny Smit, 2010-05-04
Datering:
2010-05-04
Nummer:
0037
Opdrachtgever:
GAVA / RHC Groninger Archieven
Inhoud:
Interview met mevrouw Tiny Smit-Kracht (geboren 15 juni 1947 te Zandeweer) waarin ze haar levensverhaal vertelt en de omstandigheden waarin ze opgroeide in Zandeweer. Het gezin woonde in bij de grootouders. Beide ouders werkten buitenshuis en de kinderen moesten vaak mee. Vader was landarbeider en later spruitenteler en opperman. Moeder werkte, tot de opkomst van de mechanisatie, via een koppelbaas en werkte onder meer in kwekerijen in Zandeweer. Na de lagere school volgde mevrouw Smit-Kracht drie jaar huishoudonderwijs in Warffum. Vervolgens deed ze de INAS opleiding (opleiding tot inrichtingsassistente) in de stad Groningen. Ze ging werken in de bejaardenzorg in Uithuizen, trouwde en verhuisde naar Delfzijl waar haar man werk had. Ze stopte met werken toen ze kinderen kreeg en werd naaister aan huis in de avonduren.
Thema:
Hou t was
Vorm van de bronfilm:
Video
Kleur:
Kleur
Geluid:
Ja
Starttijd:
00:00:00:00
Eindtijd:
00:47:24:00
thumbnail
17 fragmenten
0036 Interview met de heer Gerrit Cazemier, 2009-02-11
Datering:
2009-02-11
Nummer:
0036
Opdrachtgever:
GAVA / RHC Groninger Archieven
Inhoud:
Interview met Gerrit Cazemier (geboren op 3 juli 1928 te Stavoren) voormalig secretaris van het waterschap Westerwolde (1958-1968), voormalig lid van de Gedeputeerde Staten (1968-1974, met in zijn portefeuille waterschap en waterstaat) en van de Provinciale Staten (1966-1981) van de provincie Groningen. De heer Cazemier vertelt over zijn werkzaamheden bij het waterschap, de organisatie waarin hij terecht kwam en de problemen die speelden zoals wateroverlast. In 1958 werd begonnen met een uitgebreide reorganisatie van het waterschap. Er werd toegewerkt naar één stroomgebied en (boezem)waterschappen werden samengevoegd om te komen tot een evenwichtiger en efficiënter waterbeheer. De heer Cazemier was betrokken bij de uitvoering van het (met de Deltawet samenhangende) waterbeheersingsplan, waarbij de kustveiligheid verhoogd moest worden en de afwatering verbeterd. In het kader van het Dollardplan werd de bestaande zeedijk opgehoogd (i.p.v. de aanvankelijk geplande indijking van een deel van de Dollard). De achterliggende hoofdstromen werden verbeterd, vergroot en verbreed. Cazemier gaat in op de discussies die destijds werden gevoerd met burgers en overheid en de plannen die er waren (scheepvaartverkeer en daarmee handel en industrie stimuleren). Daarnaast gaat hij in op de problemen waar men tegenop liep. Ook de waterzuivering, de milieu aspecten, de huisvesting van het waterschap Westerwolde (Huis te Wedde), de diverse vergaderingen en de besluitvorming komen aan bod. Verder vertelt de heer Cazemier over zijn werk als gedeputeerde, zijn betrokkenheid bij de afsluiting van de Lauwerszee en de inrichting van het Lauwersmeer en de daarmee samenhangende discussies. M.b.v. kaarten licht de heer Cazemier tenslotte e.e.a. toe.
Thema:
Hou t was
Vorm van de bronfilm:
Video
Kleur:
Kleur
Geluid:
Ja
Starttijd:
00:00:00:00
Eindtijd:
01:40:03:00
thumbnail
17 fragmenten
0035 Interview met de heer Jans D. Leeuwma, 2009-02-04
Datering:
2009-02-04
Nummer:
0035
Opdrachtgever:
GAVA / RHC Groninger Archieven
Inhoud:
Interview met de heer Jans Leeuwma (geboren in Baamsum). De heer Leeuwma was vanaf 1958 boer in Nieuw Beerta. Hij had een akkerbouwbedrijf waarop hij in de jaren zestig nog enige jaren melkvee hield (gemengd bedrijf). Daarnaast was hij actief als bestuurder in verschillende organisaties op het gebied van onderwijs en voorlichting en in standsorganisaties (oa Van Hall instituut, proefstations, Groninger Maatschappij van Landbouw). De heer Leeuwma vertelt over zijn boerderij en de veranderingen die in de loop der jaren plaats vonden. Aan de orde komen o.a.: de mechanisatie; het bouwplan in het Oldambt; de werkzaamheden en het vertrek van het landbouwpersoneel; de sociale verhoudingen; gebruiken en gewoonten en schaalvergroting en bedrijfsvoering. Deels hiermee samenhangend komen zijn werkzaamheden als bestuurder aan bod zoals het onderzoek op proefstations, het organiseren en voeren van acties tegen het landbouwbeleid in Den Haag en Brussel, ruilverkaveling en lezingen. Ook gaat hij in op de combinatie boerenwerk / bestuurswerk.
Thema:
Hou t was
Vorm van de bronfilm:
Video
Kleur:
Kleur
Geluid:
Ja
Starttijd:
00:00:00:00
Eindtijd:
01:33:23:00
thumbnail
15 fragmenten
0034 Interview met de heer Eltje van Huis, 2009-03-13
Datering:
2009-03-13
Nummer:
0034
Opdrachtgever:
GAVA / RHC Groninger Archieven
Inhoud:
Interview met de heer Eltje van Huis (geboren op 29 december 1943) agrariër in ruste in Thesinge. De ouders van boerenzoon Van Huis hadden een gemengd bedrijf in Thesinge. Eltje van Huis zette het bedrijf van zijn ouders voort en verkocht het in 1990, waarna hij bij een aannemer in Thesinge ging werken. Hij vertelt over het werk op de boerderij in zijn jeugd, de mechanisatie in de landbouw, de schaalvergroting, de melk quotering en de consequenties die dit had. Verder komen de boringen van de NAM in Thesinge in 1955 uitgebreid aan de orde. Destijds werd een boortoren gebouwd op het land van zijn ouders in de veronderstelling aardolie te kunnen winnen. Eltje van Huis volgde als kind het hele bouw- en boorproces op de voet. Ipv de verwachte aardolie werd aardgas aangeboord wat gevaar en paniek veroorzaakte. Uiteindelijk werd het boren bij put "Ten Boer I" gestaakt. Enkele jaren later bleek dat destijds op 150 meter na de rand van het enorme aardgasveld van Slochteren was aangeboord. Van Huis vertelt over zijn belevenissen en indrukken tijdens deze hectische weken en de gevolgen die de boor activiteiten hadden voor het dorp.
Thema:
Hou t was
Vorm van de bronfilm:
Video
Kleur:
Kleur
Geluid:
Ja
Starttijd:
00:00:00:00
Eindtijd:
01:02:14:00
Pagina: 3
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS