Uw zoekacties: Films en filmfragmenten
xFilms en filmfragmenten
Zoeken in Films en filmfragmenten
Films en filmfragmenten
>
Zoektermen
 
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

64 films en filmfragmenten sorteren op:
weergave:
 
 
Pagina: 9
 
 
thumbnail
9 fragmenten
Film0037 Interview met mevrouw Tiny Smit, 2010-05-04
Datering:
2010-05-04
Nummer:
0037
Opdrachtgever:
GAVA / RHC Groninger Archieven
Inhoud:
Interview met mevrouw Tiny Smit-Kracht (geboren 15 juni 1947 te Zandeweer) waarin ze haar levensverhaal vertelt en de omstandigheden waarin ze opgroeide in Zandeweer. Het gezin woonde in bij de grootouders. Beide ouders werkten buitenshuis en de kinderen moesten vaak mee. Vader was landarbeider en later spruitenteler en opperman. Moeder werkte, tot de opkomst van de mechanisatie, via een koppelbaas en werkte onder meer in kwekerijen in Zandeweer. Na de lagere school volgde mevrouw Smit-Kracht drie jaar huishoudonderwijs in Warffum. Vervolgens deed ze de INAS opleiding (opleiding tot inrichtingsassistente) in de stad Groningen. Ze ging werken in de bejaardenzorg in Uithuizen, trouwde en verhuisde naar Delfzijl waar haar man werk had. Ze stopte met werken toen ze kinderen kreeg en werd naaister aan huis in de avonduren.
Thema:
Hou t was
Vorm van de bronfilm:
Video
Kleur:
Kleur
Geluid:
Ja
Starttijd:
00:00:00:00
Eindtijd:
00:47:24:00
Organisatie: Groninger Archieven
 
 
 
 
 
thumbnail
17 fragmenten
Film0036 Interview met de heer Gerrit Cazemier, 2009-02-11
Datering:
2009-02-11
Nummer:
0036
Opdrachtgever:
GAVA / RHC Groninger Archieven
Inhoud:
Interview met Gerrit Cazemier (geboren op 3 juli 1928 te Stavoren) voormalig secretaris van het waterschap Westerwolde (1958-1968), voormalig lid van de Gedeputeerde Staten (1968-1974, met in zijn portefeuille waterschap en waterstaat) en van de Provinciale Staten (1966-1981) van de provincie Groningen. De heer Cazemier vertelt over zijn werkzaamheden bij het waterschap, de organisatie waarin hij terecht kwam en de problemen die speelden zoals wateroverlast. In 1958 werd begonnen met een uitgebreide reorganisatie van het waterschap. Er werd toegewerkt naar één stroomgebied en (boezem)waterschappen werden samengevoegd om te komen tot een evenwichtiger en efficiënter waterbeheer. De heer Cazemier was betrokken bij de uitvoering van het (met de Deltawet samenhangende) waterbeheersingsplan, waarbij de kustveiligheid verhoogd moest worden en de afwatering verbeterd. In het kader van het Dollardplan werd de bestaande zeedijk opgehoogd (i.p.v. de aanvankelijk geplande indijking van een deel van de Dollard). De achterliggende hoofdstromen werden verbeterd, vergroot en verbreed. Cazemier gaat in op de discussies die destijds werden gevoerd met burgers en overheid en de plannen die er waren (scheepvaartverkeer en daarmee handel en industrie stimuleren). Daarnaast gaat hij in op de problemen waar men tegenop liep. Ook de waterzuivering, de milieu aspecten, de huisvesting van het waterschap Westerwolde (Huis te Wedde), de diverse vergaderingen en de besluitvorming komen aan bod. Verder vertelt de heer Cazemier over zijn werk als gedeputeerde, zijn betrokkenheid bij de afsluiting van de Lauwerszee en de inrichting van het Lauwersmeer en de daarmee samenhangende discussies. M.b.v. kaarten licht de heer Cazemier tenslotte e.e.a. toe.
Thema:
Hou t was
Vorm van de bronfilm:
Video
Kleur:
Kleur
Geluid:
Ja
Starttijd:
00:00:00:00
Eindtijd:
01:40:03:00
Organisatie: Groninger Archieven
 
 
 
 
 
thumbnail
17 fragmenten
Film0035 Interview met de heer Jans D. Leeuwma, 2009-02-04
Datering:
2009-02-04
Nummer:
0035
Opdrachtgever:
GAVA / RHC Groninger Archieven
Inhoud:
Interview met de heer Jans Leeuwma (geboren in Baamsum). De heer Leeuwma was vanaf 1958 boer in Nieuw Beerta. Hij had een akkerbouwbedrijf waarop hij in de jaren zestig nog enige jaren melkvee hield (gemengd bedrijf). Daarnaast was hij actief als bestuurder in verschillende organisaties op het gebied van onderwijs en voorlichting en in standsorganisaties (oa Van Hall instituut, proefstations, Groninger Maatschappij van Landbouw). De heer Leeuwma vertelt over zijn boerderij en de veranderingen die in de loop der jaren plaats vonden. Aan de orde komen o.a.: de mechanisatie; het bouwplan in het Oldambt; de werkzaamheden en het vertrek van het landbouwpersoneel; de sociale verhoudingen; gebruiken en gewoonten en schaalvergroting en bedrijfsvoering. Deels hiermee samenhangend komen zijn werkzaamheden als bestuurder aan bod zoals het onderzoek op proefstations, het organiseren en voeren van acties tegen het landbouwbeleid in Den Haag en Brussel, ruilverkaveling en lezingen. Ook gaat hij in op de combinatie boerenwerk / bestuurswerk.
Thema:
Hou t was
Vorm van de bronfilm:
Video
Kleur:
Kleur
Geluid:
Ja
Starttijd:
00:00:00:00
Eindtijd:
01:33:23:00
Organisatie: Groninger Archieven
 
 
 
 
 
thumbnail
15 fragmenten
Film0034 Interview met de heer Eltje van Huis, 2009-03-13
Datering:
2009-03-13
Nummer:
0034
Opdrachtgever:
GAVA / RHC Groninger Archieven
Inhoud:
Interview met de heer Eltje van Huis (geboren op 29 december 1943) agrariër in ruste in Thesinge. De ouders van boerenzoon Van Huis hadden een gemengd bedrijf in Thesinge. Eltje van Huis zette het bedrijf van zijn ouders voort en verkocht het in 1990, waarna hij bij een aannemer in Thesinge ging werken. Hij vertelt over het werk op de boerderij in zijn jeugd, de mechanisatie in de landbouw, de schaalvergroting, de melk quotering en de consequenties die dit had. Verder komen de boringen van de NAM in Thesinge in 1955 uitgebreid aan de orde. Destijds werd een boortoren gebouwd op het land van zijn ouders in de veronderstelling aardolie te kunnen winnen. Eltje van Huis volgde als kind het hele bouw- en boorproces op de voet. Ipv de verwachte aardolie werd aardgas aangeboord wat gevaar en paniek veroorzaakte. Uiteindelijk werd het boren bij put "Ten Boer I" gestaakt. Enkele jaren later bleek dat destijds op 150 meter na de rand van het enorme aardgasveld van Slochteren was aangeboord. Van Huis vertelt over zijn belevenissen en indrukken tijdens deze hectische weken en de gevolgen die de boor activiteiten hadden voor het dorp.
Thema:
Hou t was
Vorm van de bronfilm:
Video
Kleur:
Kleur
Geluid:
Ja
Starttijd:
00:00:00:00
Eindtijd:
01:02:14:00
Organisatie: Groninger Archieven
 
 
 
Pagina: 9
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS